Fingalprojektet

07 Apr 2012 05:052560

På Nya Djurgårdvarvet håller På Kryss chefredaktör på med renoveringen av en gammal Fingal.

Read more