Huvudskär ska räddas!

16 Feb 2013 14:584070

I veckan möttes de som vill rädda Huvudskär de som vill sälja. Debatten blev emellanåt het, men någon lösning är ännu inte i sikte för de som vill rädda Huvudskär från att styckas upp i privata tomter.
Länsstyrelsen föreslår att även byn ska bli naturreservat och att man ska reglera att det inte får det inte får sättas upp staket mellan husen. Men detta tror inte gruppen som kämpar för att rädda Huvudskär räcker för att det ska vara fritt fram i byn på Ålandsskär.

Read more