Eldsjälar och integration

07 Feb 2017 03:39600

Fler behöver upptäcka båtlivet, idag är det många som inte har en naturlig kontakt med båtlivet men det bryr sig eldsjälarna inte om.

Kom och träffa några eldsjälar och lyssna på deras berättelser. Träffa Simon Vinokur som startat Intergrationssegling, träffa Anders Andrén och Salman Nazzal eldsjälarna bakom samarbetet mellan GKSS, Rotary och Gårdstensbostäder. Träffa också Johnny Källman, eldsjälen bakom projektet "Till havs" i Kungsbacka.

Read more