Bland enepinnar och brännvinsspant.

07 Jan 2016 16:089400

Ett besök på Gösta Johanssons varv i Kungsviken.

Read more